Josef Musil

BáseňZveřejněnáOhlasy
Hle, můj erb6.4.2003
Na konci konce 12.5.2001 4
Nádechy 1.5.2001 2
Smírčí kříž 1.5.2001 1
Topení parostroje (sbírka)
Vysočanský klídek 28.2.2001 3

HLE, MŮJ ERB

Jitřní svit si právě vaří morkovou kost k snídani…
Kráčím pískem a v každé šlépěji zanechávám
rozdrcený hodinový strojek...

Až jsem došel k polní studánce,
z níž po mně chňapl krokodýl.
Co ty tady? uskočil jsem překvapeně.

Odpověděl: Já jsem tady za člověka,
a za co ty?

Napsat ohlas


NA KONCI KONCE

Odešla,
jako sluníčko
odchází za obzor.

Odplula jako vor.

Odlétla,
jako psaníčko
odlétá do nebes.

Před rakví mluví kněz,
jenž spletl její jméno
(buď mu to odpuštěno).

Varhany znějí tence a
všude leží věnce.

Dav tiše přihlíží.

Zmizela všem jako vánek.
Nic už jí nezkříží
spánek…

Číst ohlasy Napsat ohlas


NÁDECHY

Vůně vody je lehčí než
její třpyt.
Tichounce sní svůj inkoustový sen.

Číst ohlasy Napsat ohlas


SMÍRČÍ KŘÍŽ

V poli, kousek za vsí, stojí smírčí kříž.
Obrostlý travou mezi keři,
tichý, mlčenlivý, němý.
Zdali o něm něco víš?

Nevím; stojí v znesvěcené zemi
a já jsem z těch, kdo na to věří.
Bojím se jít blíž.

Číst ohlasy Napsat ohlas


VYSOČANSKÝ KLÍDEK

V parčíku při toku Rokytky
v únoru sluníčko mrazí,
a taky brzy je na kytky -
nasbíráš trochu jen sazí.

V parčíku při toku Rokytky
v pět večer lavičky studí,
těžko zde načerpáš zážitky -
všichni se tady dost nudí.

Jen jedna holčička tříletá
tázavě upřela na mne zrak
a táty ptala se: "Kdo to je?"

- "Buď je to neznámý poeta
anebo neškodný úchylák...
anebo oboje."

15.2.2001

Číst ohlasy Napsat ohlas