Nikolka Rybka

BáseňZveřejněnáOhlasy
Zrcadla II16.12.2001 1

ZRCADLA II

Do obrazovky zrcadel
očima kreslím
svůj vlastní portrét
pohledem stékám
po hladkých sklech
k pramenům pocitů a nálad
Odvijím se v prožitcích
z kotoučů snímků
vysněného filmu
roztávám výkřikem potlesků
a mizím s horkým
dechem rtů

Číst ohlasy Napsat ohlas