Old John

BáseňZveřejněnáOhlasy
Jen pro Tebe 16.12.2001
Proč ? 12.10.2001 2

Jen pro Tebe

Jen pro Tebe stojí za to žít.

Není to fráze, je to poznání.
Nenajdeš ho na ulici ani v pizzerii.
Musíš okusit, jak chutná láska. Plnými doušky.
A nesmíš myslet na sebe.
Pak pochopíš. Pochopíš, že láska je největší
síla, která na světě existuje.
Chce se Ti křičet: miluji!
A cítíš, že nemáš mnohdy dostatek sil, vykřičet
tu sílu lásky, kterou jsi poznal.
Pak teprve jsi šťastný. A miluješ. A opravdově.
To nepochopí, kdo bláznivě a bez předsudků nemiloval.

A největší štěstí můžeš zakusit, jen když miluješ nezištně a opravdově.
A myslíš na druhého. A dáváš se mu celý.
To je láska, která nezná překážek. Za takovou lásku stojí žít.
Nesmíš zklamat, nejen sám sebe, ale tu křehkou a něžnou bytost,
která Tvoji lásku opětuje. Jedině tak můžte být šťastni. Oba dva.

Stojí za to žít a milovat.
Stojí zato se dávat a přijímat.
Jen nesmíš šidit!
Jinak ztratíš celý svůj život a nebudeš mít do smrti klid.
Proto miluj opravdově a bez zábran.
Mysli na druhého a dělej mu radost.
Snaž se vymýtit bolest z vašeho vztahu.
Buď šťastný, že miluješ a jsi milován.

Je to nejvyšší stupeň štěstí, važ si toho, že máš možnost
takové štěstí zakoušet a raduj se!
Stojí to za to.

Napsat ohlas


Proč ?

Proč láska k Tobě tolik bolí,
Je to tím, že se bráníme?
Proč ústa Tvá mě líbat chtějí?
Já neřeknu ne, Tobě ne.

Jsem navždy Tvůj, dívenko milá,
nelze Tě nechat samotnou
V životě Tvém se stále snoubí
být mojí ženou určenou.

Proč nevoláš a nepíšeš mi,
jak kdysi dřív co minutu
jsem stále s Tebou, zamyšlený
a věřím v Tvoji dobrotu.

Nemohu křičet na lesy
Proč Tady nejsi a kde jsi?
Proč stále čekáš, váháš jen?
Nebude dlouhý podzim ten.

Ozvi se, lásko, raděj hned,
než uteče nám celý svět.
Chci jenom s Tebou věrně žít,
a dobrým mužem Tobě být.

Tak čekám. Proč nevoláš?
Zdalipak ještě vzpomínáš?
Přijď ke mně a pak spolu jen,
prožijem ten svůj krásný sen.

Tato báseň byla inspirovaná těžkými chvílemi v životě.

Číst ohlasy Napsat ohlas