Romana Holmanová

BáseňZveřejněnáOhlasy
Šílenost16.12.2001 1
Tvá náruč11.11.2001 2
Ruce12.10.2001 1
Místnost v srdci11.9.2001 1
Vrána11.9.2001 1

ŠÍLENOST

Chtěla bych vlézt do tvé podstaty
Schovat se v tobě za vraty
Ve vší nevinnosti tě poznat a cítit
Člověk se může někdy mýlit
Svázat tě mohutnými pouty času
Proměnit tu šílenou nicotu
Nicotu našich duší
Srdce mi zběsile buší
Srazit tě na kolena na prahu absurdity,
aby jsi věděl, kde jsem já a kde ty jsi !

Číst ohlasy Napsat ohlas


TVÁ NÁRUČ

Třesu se ti v náručí, jako opuštěné mládě
Jako poslední zrnko víry
Prosím, drž mě pevně
Nepouštěj mě
Chraň mě
Neotvírej svou náruč
Zabiješ mě
Tiskni mě k sobě
Nemusím dýchat
Radši mě udus, umačkej
Jen neotvírej svou náruč
Tvé dlaně srostly
Nemůzu odejít
Ráda zůstanu
Vlož si mě do srdce,
jako vylisovanou kytku
Rada zůstanu
Jen neotvírej svou náruč

Číst ohlasy Napsat ohlas


RUCE

Ušmudlané ruce
Rozřezané
Pach tabáku
Skouřené
Nenávidím je
Jsou moje
Nechci je
A přeci ...........
Chci, chci aby někdo jednou řekl,
že je potřebuje
Chci najít jinou dlaň
Nechtěnou a chtěnou
Mou........

Číst ohlasy Napsat ohlas


MÍSTNOST V SRDCI

Strop na mě padá
Křičím
Je v tom tolik zoufalství
Kdo to pochopí?
Stěny se přibližují
Marně se bráním
Křičím
Kdo mě uslyší?
Kdo mě uchraní?
Všude je tolik strachu, obav
Tolik zoufalství a bolesti
Dusím se, nemůžu žít
Strop padá, stěny se zužují
Bráním se
Tělo zkrvavené
Kdy pochopím, že ty stěny jsou ve mně?
Nezabijí mé tělo, ale srdce
strop spadl, stěny se setkaly
.....................ticho
Jen kdosi se ptá : " Kdo to křičel? "
                     JÁ !

Číst ohlasy Napsat ohlas


VRÁNA

Kolem těla se mi točí červený had,
má modrý oči a hnědý srdce
a zelenou krev a černou duši.
Kolem letí bílá vrána
a já se jí ptám,
co dělat mám,
že už skoro nedýchám.
A ona na mě ze své výšky zakráká,
že také přiletěla od hada.
A tak letím výš a výš...
Další bílá vrána
a ze své výšky krákám na hada,
že ho mám ráda.

Číst ohlasy Napsat ohlas