Šikovně Tvarovaný almanach

aneb Nomen Omen

Poslední dobou pravidelně kupujeme literární obtýdeník Tvar. V čísle 15/2000 jsme narazili na článek s názvem Český elektronický almanachismus autora Miroslava Vejlupka. Bohužel jej zde není možné zveřejnit v plném znění jelikož bychom se dopustili porušení autorského zákona. V rámci objektivity vám však na vyžádání zašleme jeho přesný opis.

Již na první přečtení v nás příliš důvěry nevzbudil svou rádoby intelektuální stylizací. Na tomto místě se tím však zabývat nehodláme a redakce Tvaru pravděpodobně ví co dělá. Dále chceme spíše poukázat na obsah celého článku.

Článek si bere za úkol zhodnotit úroveň Internetových almanachů zabývajících se literaturou a kulturou vůbec a to z hlediska jak technického tak uměleckého. Je zde zmíněn především almanach Adieu 2000 proti němuž je postaveno několik vybraných literárních počinů. Ty jsou však kritizovány za "... stylistickou nemotornost, věcné protiřečení si i familiárnost, vydávající se za duchaplnost ...". I na tom ještě může být něco pravdy o čemž se můžete ostatně přesvědčit sami. Na konci této reakce najdete odkazy jak na zmíněné almanachy, tak i na Adieu 2000.

Dovolíme si zde krátkou odbočku k technické stránce věci. Internet je v poslední době vděčné téma pro tištěná média - autoři se pak v očích lidí, kteří se Internetu a obecně informačním technologiím věnují, poněkud snižují drobnými detaily, které prozrazují jejich omezené znalosti. Konkrétně pan Vejlupek zmiňuje jakýsi mystický "... novější, finančně hůře dostupný software povyšující tvořivého webeditora na mága ..." - napište nám prosím, pokud o takovém víte (finančně nejméně dostupný je pro nás možná MS Word, o jehož magických schopnostech při tvorbě webových stránek ví asi každý své). Ani termín webeditor nepatří k nejpoužívanějším. Dále autor patrně neovládl svůj textový editor natolik, aby nezvýrazňoval Internetové odkazy podtržením, což u tištěného textu vypadá poněkud nepatřičně. Nemluvě o tom, že uvození protokolu http v odkazech u něj nemá příliš pevná pravidla (jednou ano, jednou ne ...). Stalo se též nepsaným zvykem, že autor píšící na téma Internet, uvede svou e-mailovou adresu - v tomto případě tomu tak není.

Nyní se však konečně dostáváme k vlastnímu důvodu celého našeho zamyšlení. Jelikož nás samozřejmě velmi zajímal ten, v Tvaru tolik vychvalovaný, almanach Adieu 2000 "... kde vědomě publikovala poměrně velká skupina spisovavatelů - členů Obce a někdy i PEN klubu ...". Zvláště když se dozvíme, že "... vycizelovali útvar v dobovém literárním kontextu zatím osamělý... ...Krásná literatura ruku v ruce s tvořivou invencí nepřijde v kyberprostoru zkrátka, zvláště když stavební materiál znak potřebuje i samo médium ..." Tuto citaci je třeba dobře si zapamatovat. Jaké však bylo naše překvapení, když jsme při návštěvě na zmíněné stránce narazili na pana Vejlupka osobně (redakční rada + příspěvek) a Miroslava Vejlupka jr. (webeditor). Samozřejmě se na celém sborníku podílelo mnohem více lidí, tato dvě jména nás však přesto velmi zaujala. Napadlo nás o co tedy vlastně jde. Pan autor pod záminkou objektivního srovnání Internetových almanachů vychválil rodinný literární projekt, aniž by na to čtenáře upozornil. Bál se snad, že by tím snížil důvěryhodnost svých tvrzení? Ale to přeci doopravdy snížil! Vnést skrytou reklamu, ať už komerční nebo nekomerční, na stránky renomovaného literárního časopisu, to je vpravdě čin zasluhující "obdiv". V neposlední řadě proto, že pan Vejlupek pro tento účel zneužil (a místy až ironizoval) snahu tvůrců ostatních citovaných almanachů - jím víceméně náhodně vybraných - ve snaze vyvolat alespoň zdání širšího záběru. Nejde tu o úroveň almanachu Adieu 2000, protože jména autorů ostatních příspěvků hovoří za vše. Jsou však věci, které slušní lidé zkátka nedělají.

www.envision.cz/v-art (Adieu 2000)
www.mujweb.cz/www/almanacha (Almanacha)
www.suplik.cz (Šuplík)
1alo.misto.cz (1. ALO)
www.pismak.cz (Písmák)

L.F. P.B.

Poznámka na závěr: Almanach Adieu 2000 je umístěn v doméně jakéhosi Internetového obchodu spojeného s panem Vejlupkem juniorem. Že by tento "... vycizelovaný útvar v dobovém literárním kontextu zatím osamělý ..." (promiňte opakování citátu, ale opravdu nás tak zaujal) nestál autorům za 2000 Kč poplatku na registraci domény?

Číst ohlasy Napsat ohlas

Zpět na hlavní stránku