"Bílá žena, která měla mít těžkosti, nechť volá 911, aby z ní nebyla mrtvá oběť!" aneb O bídě komerčního dabingu v Čechách

Chci se s vámi podělit o nepříliš pozitivní zážitek z překladu TV pořadu uvedeného českou mutací stanice Discovery Channel. Takovou snůšku nepřesností jsem totiž ve své překladatelské praxi už pořádně dlouho neslyšel a ani jsem nedoufal, že lze ještě dnes v našich luzích a hájích, proslulých kvalitní "starou" dabingovou školou, nějaký produkt podobným způsobem "zmršit". Bohužel, stalo se, a tak doufám, že následující kritika trochu napomůže v diskusi o překladatelských zmetcích alespoň na stránkách Promlk. Byl bych rád, kdyby jste se připojili i vy s podobným zážitkem, jako byl ten můj anebo naopak můj názor poopravili kladnými zážitky. Předem díky za ně.

Televizní dokument s atraktivním názvem "NYPD Scuba" (český název "Potápěči newyorské policie") nebyl - pro jistotu - opatřen žádnými hlasovými titulky, které by informovaly o autorství překladu nebo dialogových úprav, popřípadě o identitě výrobce rychlodabingové verze. Až později jsem pochopil, proč byly divákům tyto informace zatajeny a překladatel spolu s upravovatelem i výrobcem dali přednost anonymitě... Obsah pořadu je pro hodnocení překladu takřka nepodstatný, Jedná se o vcelku tuctovou "sondu" do života potápěčské skupiny newoyorské policie, snad jen v závěru ozvláštněnou publicisticky pozoruhodnými záběry z pátrání po troskách Boeingu společnosti TWA, který se v roce 1996 zřítil do vln Atlantiku poblíž newyorského Long Islandu.

V překladatelově podání jsme však v této pasáži byli svědky "vyhledávání", jehož cílem bylo nalézt co nejméně "mrtvých obětí", ačkoli by bylo šetrnější zvolit kupříkladu verzi "pátrání po tělech obětí", neboť "živou oběť" letecké katastrofy si v tomto kontextu (záběry trosek na hladině oceánu) nedokážu představit. Zvolený český ekvivalent "vyhledávání" (zde anglické "search, searching") si zase většina diváků spojí spíše s informačními technologiemi než s pátráním záchranářských týmů.

Nelze tvrdit, že by zmíněné nedostatky uškodily srozumitelnosti komentáře, nicméně zejména další z dvojice "bot" odhaluje minimálně indispozici nebo přímo sníženou kompetenci překladatele. Důsledkem fatálního přehlédnutí (lze totiž jen doufat, že šlo o pouhou nepozornost!) tak náš autor-anonym převedl název "Harbor Police" do češtiny toponymním označením "harborská policie", přičemž měl při ruce nejednu indicii, že se hovoří zcela zjevně o oddílech "říční" nebo "přístavní" policie. Je možné, že se překladatel nechal zmást rozdílem mezi americkým a britským pravopisným územ slova "harbor", které je navíc v originální verzi použito s kapitalizací ve vlastním názvu, ale v takovém případě si měl svůj postup ověřit... Série překladatelských "ušlápnutí" vrcholí, když se v jednom okamžiku z policejní vysílačky dozvídáme, že z nedalekého mostu se chystá "skočit dolů bílá žena ... opakuji, jde o bílou ženu...". Z mostu "nahoru" by přitom nedokázala skočit ani černá,žlutá, zelená, červená či jinak zbarvená žena, natož tato BĚLOŠKA. Tento zcela nejfektivnější protějšek původního sousloví "white woman" bylo rovněž možné nahradit dialogovou délkou odpovídajícím "žena bílé barvy pleti" a ne si málem pohrávat s myšlenkou, že se snad nad tokem Hudsonu z ničeho nic vztyčila Bílá paní. Oblíbeným spojením v řadách newyorské policie se zdá být hodnocení jakékoli krizové situace slovy "měl(a) těžkosti" (v originále "(s)he had difficulties"), např. když žena spadne z člunu do vody a "ve velké hloubce má těžkosti". Otrocky doslovný překlad vynikne svou komičností i na dalších místech. Záměna funkce slovesa "have" z pomocného na plnovýznamové sloveso se projevuje i v jiném spojení: ve větě "To bylo nic proti tomu, s čím se měli (policisté) setkat při pádu letadla společnosti TWA" působí zvolená slovesná vazba se základem "mít" zákonitě cize, nečesky. Přitom jde o časovou souslednost spojenou logickou návazností s předchozí větou a mířící gramaticky ("what they´d encounter") do budoucnosti.

Je rovněž nasnadě, zda musí divák, který se zrovna stoprocentně neorientuje v reáliích spojených s USA, vědět, co se skrývá za informací, že svědek nějaké události "zavolal 911". I když, říkám si, pořád lépe, než kdyby se někdo jiný rozhodnul použít počešťující variantu "158".

Po dnešní zkušenosti před obrazovkou DC trvám na tom, že tyto zásadní nepřesnosti v překladu mohou být do té míry rušivým prvkem, že diváka dezorientují a mnohé z nás přivádějí k nepříčetnosti nad stavem dabingu v řadách některých komerčních společností.

Pablo


13. srpna 2001 20:00

Svým nedávným příspěvkem do Fóra "Promlk" jsem prorokoval podobný ohlas na dabingovou politiku Discovery Channel z pera Ignacyho Rutkiewicze, který vyšel nedlouho poté v příloze polského deníku Rzeczpospolita "Plus Minus". Z jeho článku vybírám: "Traduttore - traditore (doslova: překladatel - zrádce, nebo spíše lhář): tato kousavá slovní hříčka mě už nejednou napadla při sledování jinak zajímavých a hodnotných dokumentárních pořadů uváděných na kanálech Discovery a Planet. Počet chyb, kterých se dopouštějí autoři překladů a, co je ještě horší, často opomíjených i redakcí, je vskutku odstrašující. Mezery v zeměpisných i historických znalostech, terminologická ignorance, otrocké kopírování názvů a pojmů užívaných výhradně v angličtině - podobných příkladů by se našlo nekonečně mnoho (...)".
Pouze malá ochutnávka pro milovníky příkladů:
- v dokumentu o vztahu papeže ke komunistickému Polsku byl pojem "excommunication" přeložen do polštiny jako "vyvolávání duchů
- "spiritism" přeložil překladatel jako "spiritualismus"
- řeka La Plata jako "River Plata"
atd. atd.

Zdroj: http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/plus_minus_010811/plus_minus_a_7.html

Napsat ohlas

Zpět na hlavní stránku