Publikování na internetu: pro a proti

Protože každého z nás se téma publikování na intenetu tak či onak týká, pokusím se shrnout, jaké výhody a nevýhody nám internet v tomto směru přináší.

Jednoznačnou výhodou je snadná dostupnost internetu, a to jak pro autory, tak pro čtenáře. V porovnání s tištěnými časopisy a knihami je uveřejňování na internetu rychlejší, levnější (bezplatné), a pro ostýchavé může být i anonymní. Anonymita také usnadňuje otevřenou diskusi o dílech, tvrdé kritiky i případné dobré rady od zkušenějších autorů. Čtenářům taková diskuse dává jednak možnost vyjádřit se k dané věci, jednak podívat se na dílo očima někoho jiného. Nezřídka se totiž stává, že u díla jsou výkřiky nekritického obdivu a zároveň názory naprosto jej zatracující. Další výhodou pro autora je, že se může seznámit s dalšími píšícími lidmi, nebo prostě jen s lidmi, kteří se o současnou tvorbu zajímají. Mohou si tak vzájemně radit, ovlivňovat se... To může být jednak pomocí, jednak problémem. A jsme u dalšího +, které internet má: zůstane-li autor u jednoho publikačního webu, nebo alespoň u jedné přezdívky, je snadné sledovat vývoj jeho tvorby. Při zveřejňování na intenetu má totiž autor k dispozici (téměř) neomezenou kapacitu. Může tak publikovat opravdu cokoli. Kromě toho, každé dílo, které se rozhodne publikovat, se zobrazí a je přístupné čtenářům téměř okamžitě.

Tolik ke kladným stránkám internetu. Abych ale jen nechválila, budu se zase chvilku věnovat nevýhodám: Pro čtenáře je internet často nepřehledný. Jak už bylo řečeno, publikovat tu může kdokoli a cokoli, což se odrazí na kvalitě i kvantitě děl. Ve spoustách odkazů, přezdívek a děl se nezkušený čtenář může velice brzo ztratit. Chce-li si například přečíst jen díla od konkrétního autora a nezná jeho přezdívku, nemá většinou šanci jej najít. To, že autoři na internetu nepublikují pod vlastními jmény, znesnadňuje také případné vydání jejich sbírek. Někdy může být nevýhodou i v dobré vůli poskytnutá rada - jak může začínající autor poznat, který z názorů je zasvěcený a která kritika je špatná? Stává se i to, že mladí autoři vytvoří jakousi komunitu a splupracují jen v úzkém kroužku. Pro nováčka je pak těžké do takového uskupení proniknout a prosadit se. Zvláště, pokud autoři používají internet jen k publikaci svých děl, ale už nečtou a nevyjadřují se k pracím jiných. V neposlední řadě jeden z častých názorů čtenářů: studená počítačová obrazovka nenahradí šustění stránek knihy. Možná i proto na internetu je hodně autorů, ale poměrně málo těch, kteří jen čtou.

Shrnula jsem všechny úhly pohledu, na které jsem dokázala přijít. Pro někoho převažují klady, pro jiného zápory, ale jako shrnutí bych si přeci jen dovolila vyzdvihnout jedno velké plus: Internet nám dal možnosti. Každý je teď může využívat po svém...

Lucie Kučerová

Číst ohlasy Napsat ohlas

Zpět na hlavní stránku