Ivan Blatný

1919 - 1990

Byl synem spisovatele Lva Blatného (1894 - 1930). IB roku 1938 maturoval na brněnském gymnáziu a začal studovat FF MU (obor němčina - čeština). Po uzavření vysokých škol (1939) pracoval v rodinném obchodě s optikou. V roce 1948 byl vyslán Syndikátem čs. spisovatelů do Velké Británie (spolu s J. Kolářem a A. Vaněčkem). Ve Velké Británii požádal o politický azyl. Brzy potom u něj propukla duševní choroba (1948 - 51 hospitalizován). V letech 1951 - 54 spolupracoval s rozhlasovými stanicemi BBc a Svobodná Evropa. Od roku 1954 byl znovu hospitalizován na psychiatrické klinice v Ipswichi, kde zůstal až do konce života.
Byl členem skupiny 42.
Zemřel 5. srpna 1990 v Colchesteru ve Velké Británii.

Bibliografie:

Poezie:

Paní Jitřenka (1940)
Melancholické procházky (1941)
Tento večer (1945)
Na kopané (pro mládež 1946)
Hledání přítomného času (1947)
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět (pro děti 1947)
Stará bydliště (Toronto 1979, 1992)
Pomocná škola Bixley (Toronto 1987,1994)
Verše 1933 - 1953 (1994)

Výbor: Tento večer (1991)

Literatura:

Slovník českých spisovatelů
od roku 1945
díl 1, A - L
Nakl Brána, Praha 1995

Zpět na hlavní stránku