Ivan Diviš

1924

Pochází z rodiny bankovního úředníka. Studoval reálné gymnázium v Praze. V septimě byl gestapem zatčen a vězněn v Pečkárně a na Pankráci. od 1942 byl D zaměstnán v knihkupectví, koncem války redaktorem nakladatelství V. Petr v Praze. Při zaměstnání složil maturitu (1945) a studoval filozofii a estetiku na FF UK (1945 - 49). 1949 krátce vedoucí knihkupectví v Liberci, 1949 - 53 nejprve propagační redaktor nakladatelství Svoboda, později korektor Rudého práva v Praze. 1953 - 60 soustružník v Liberci a pak v Praze - Kbelích. 1961 - 68 redaktor nakladatelství Mladá fronta. 1964 přijal křest a konvertoval ke katolictví. 1969 byl redaktorem časopisu Sešity pro literaturu a diskusi a téhož roku odešel do emigrace v SRN, kde pracoval v rozhlasové stanici Svobodná Evropa. Žije v Mnichově.

Bibliografie (básnické sbírky):

Balada z regálu (1946, s K. Bednářem a V. Bláhou))
První hudba bratřím (1947)
Uzlové písmo (1960)
Rozpleť si vlasy (1961)
Deník molekuly (1962)
Eliášův oheň (1962)
Morality (1963)
Chrlení krve (1964)
Umbriana (1965)
V jazyku Dolor (1966)
Povíme si to! (1967)
Sursum (1967, druhé úplné vydání 1987 München)
Thanathea (1968)
Noé vypouští krkavce (1975 Toronto, opravené 1995)
Přece jen (1977 München)
Křížatky (1978 München)
Průvan (1978 Pondicherry)
Beránek na sněhu (1980, 1994 München)
Odchod z Čech (1981, 1990 München)
Žalmy (186, 1991 přeprac, London)
Obrať koně (1987, 1992 - Tessing)
Moje oči musely vidět (1991)

Literatura:

Slovník českých spisovatelů
od roku 1945
díl 1, A - L
Nakl Brána, Praha 1995

Zpět na hlavní stránku