Vladimír Holan

1905-1980

Narodil se 16.9.1905 v Praze.Pocházel z úřednické rodiny. Část dětství prožil v Podolí u Bělé pod Bezdězem. Od r. 1919 žil opět v Praze. Po studiu na gymnáziu (maturoval r.1926) byl úředníkem Penzijního ústavu. Však již r. 1936 odešel ze zdravotních důvodů na penzi. 1929 navštívil Itálii, 1937 Francii. Zemřel 31.3.1980 v Praze. Publikoval v časopiech Oheň, Studentský časopis, Cesta, M20, Rudé právo, Lidové noviny, Lumír, Čin, Život, Listy pro umění a kritiku, Rozhledy pro literaturu a umění, Panoráma, Kvart, Právo lidu, Kritický měsíčník, Čteme, Svobodné noviny, Listy, Kulturní politika, Tvorba, Lidová demokracie, Nový život, Host do domu, Literární noviny, Plamen, Kultura, Listy klubu přátel poezie, Kulturní tvorba, Květy, Práce, Zlatý máj, Svědectví, Knižní kultura, Tvář, Orientace aj.

Bibliografie:

Blouznivý vějíř (1926)
Triumf smrti (1930)
Vanutí (1932)
Kolury (1932)
Torzo (1933)
Oblouk (1934)
Kameni přicházíš...(1937)
Září (1938)
Sen (1937)
Lemuria (1940)
První testament (1940)
Záhřmotí (1940)
Chór (1941)
Terezka Planetová (1943)
Cesta mraku (1945)
Dík Sovětskému svazu (1945)
Panychida (1945)
Havraním brkem (1946)
Zpěv tříkrálový (1947)
Rudoarmějci (1947)
Tobě (1947)
První básně (1948)
Dokument (1949)
Prostě (1954)
Bajaja (pro děti, 1955)
Tři (1957)
Zuzana v lázni (1962)
Mozartina (1963)
Příběhy (1963)
Bez názvu (1963)
Na postupu (1964)
Noc s Hamletem (1964)
Trialog (1964)
Bolest (1965)
Dva světy (1965)
Na sotnách (1967)
Asklépiovi kohouta (1970)
Noc s Ofélií (1973)

Literatura:

Slovník Českých spisovatelů
od roku 1945
Díl 1, A - L
nakladatelství Brána
Praha 1999

Několik odkazů na různé stránky:

Souvislosti: Dopisy Vladimíra Holana Stanislavu Zedníčkovi - ukázka
Česká literatura: Básně

Zpět na hlavní stránku