Václav Hrabě

1940 - 1966

Narodil se 13.6.1940 v Příbrami. Otec byl zaměstnancem ČSD. H prožil mládí v Lochovicích na Berounsku, kde je také pohřben. Vychodil jedenáctiletou školu v Hořovicích. Tam také roku 1957 odmaturoval. Chodil zde do hudební školy učit se hrát na housle, klarinet a saxofon. Rovněž komponoval. Koncertoval se studentskými hudebními soubory. Do roku 1961 studoval češtinu a dějepis na Vysoké škole pedagogické v Praze. Absolvoval státní závěrečnou zkouškou a ročníkovou prací o poezii J. Šotoly v r. 1963. Po návratu z vojenské služby (1963) působil v Praze jako pomocný dělník, knihovník v Městské lidové knihovně a vychovatel v učňovském středisku v Praze - Vysočanech. Působil rovněž jako lektor poezie v časopise Tvář. V roce 1964 se stal zaměstnancem poetické kavárny Viola a na podzim učitelem na ZDŠ v Praze 5. Zemřel 5.3.1965 na otravu kysličníkem uhelnatým.

Debutoval roku 1962 v časopise Univerzita Karlova a ve vojenských periodikách Zápisník a Čs. voják. Básněmi a publicistikou přispíval mimo jiné do Tváře a Divokého vína. Všechny výbory z H básní byly sestaveny a vydány až po jeho smrti.

Bibliografie:

Horečka (próza - 1994)
Stop - time (výbor poezie - 1969)
Blues v modré a bílé (výbor z poezie - 1977)
Korunovační blues (výbor z poezie - rozmnož. - 1981)
Černé nebe nad městem (výbor z poezie - München - 1985)
Blues pro bláznivou holku (výbor z poezie - 1990)
Blues (výbor z poezie - 1995)

Literatura:

Slovník Českých spisovatelů
od roku 1945
Díl 1, A - L
nakladatelství Brána
Praha 1999

Zpět na hlavní stránku