Franz Kafka

1883 - 1924

Narodil se 3. července 1883 na Starém Městě pražském. Pocházel z rodiny zámožného obchodníka. Vystudoval práva na pražské německé universitě. V letech 1907-1922 pracoval jako úředník v pojišťovnictví, nejprve krátce u Assicurazioni Generali a posléze 14 let, až do svého penzionování v r. 1922 v Dělnické úrazové pojišťovně. Nejdůležitější však pro Kafku bylo psaní, což se příliš neshodovalo s prací v úřadě, kterou svědomitě vykonával. Po propuknutí plicní choroby v r. 1917 sedm let marně s nemocí zápasil. Poslední léta svého života trávil většinou v zotavovnách a v léčebných ústavech v Čechách i v zahraničí. Ani v těchto letech však nepřestával psát. Franz Kafka zemřel 3. června 1924 v rakouském sanatoriu v Kierlingu u Klosterneuburgu.

K svému dílu byl Kafka neobyčejně kritický. Jen malou jeho část dovolil knižně publikovat (Rozjímání, Proměna, Ortel, cyklus Venkovský lékař, V kárném táboře, cyklus Umělec v hladovění). Větší část jeho díla, vyšla z pozůstalosti díky tomu, že jeho nejbližší přítel Max Brod, se rozhodl nerespektoval Kafkovo přání, aby jeho rukopisy bez milosti spálil.

Bibliografie:

Prózy:

Popis jednoho zápasu (fragment rukopisu, 1904)
Svatební přípravy na venkově (fragment rukopisu, 1907)
Rozjímání (1908 - 1912, knižní vydání 1913, 1915)
Topič (1912, knižní vydání 1913, 1916, 1918)
Proměna (1912, čas. vydání 1915, knižní vydání 1916, 1918)
Nezvěstný / Amerika (1912-1914, knižní vydání 1927, krit. vydání ve 2 sv. 1990)
Proces (1914-1915, knižní vydání 1925, krit. vydání ve 2 sv.1983)
V kárném táboře (1914, knižní vydání 1919)
Venkovský lékař (1915-1919, knižní vydání 1919)
Dopis otci (rukopis 1919, vydání 1952)
Zámek (1922, knižní vydání 1926, krit. vydání ve 2 sv. 1982)
Umělec v hladovění (1922-1924, knižní vydání 1924)
Povídky (1909-1924, knižní vydání 1935)
Popis jednoho zápasu (1909-1924, knižní vydání 1936, 1954)
Svatební přípravy na venkově a jiná próza z pozůstalosti (1907-1919, knižní vydání 1953)
Spisy a fragmenty z pozůstalosti I (krit. vydání ve 2 sv. 1992)
Spisy a fragmenty z pozůstalosti II (krit. vydání ve 2 sv. 1993)
Díla vydaná za života tiskem (krit. vydání ve 2 sv. 1996)

Deníky a dopisy:

Deníky (knižní vydání 1937 - výbor)
Deníky (1909-1923, knižní vydání 1951, krit. vydání ve 3 sv. 1990)
Dopisy Mileně (1920-1923, knižní vydání 1952, rozšířené 1983)
Dopisy 1902-1924 (1958)
Dopisy Felice a jiná korespondence z doby zásnub (1967)
Dopisy Ottle a rodině (1974)
Dopisy rodičům z let 1922/1924 (1990)

Česká knižní vydání:

Starý list (1928)
Sen (1929)
Zpráva pro akademii (1929)
Proměna (1929, 1963, 1990)
Venkovský lékař (1931)
Zámek (1935, nový překlad 1969, 1989, 1997)
Pozorování (výbor, 1946)
Proces (1958, 1965, 1992, 1995, nový překlad 1997)
Amerika (1962, nový překlad pod názvem Nezvěstný 1990)
Povídky (1964, 1983, 1990)
Popis jednoho zápasu (1968, 1991, 1996)
Dopisy Mileně (1968, rozšířené vydání 1993)
Aforismy (1968, 1991)
Dopisy Felice (výbor, 1991)
Obří krtek (1991)
Dopisy Ottle a rodině (1996)
Dopisy otci a jiné nepublikované prózy (1996)
Deníky I (1909-1912) (1997)
Deníky II (1913-1923) (1998)
Franz Kafka - Max Brod, Přátelství (Korespondence) (1998)

Literatura:

Encyklopédia spisovatelov sveta
vydalo Vydavatelstvo Obzor
v Bratislave 1987

Zpět na hlavní stránku