Básně, koktejly a Mirek Kovářík

(festival poezie 2001 - Literární kavárna Měsíc ve dne, České Budějovice)

Zahájení festivalu v pátek 18.5. v 19:00 jsem se bohužel neúčastnila. Z doslechu však vím, že se četlo do rána do šesti hodin a bylo pěkně veselo. V sobotu ráno jsem "non stop" čtení rozjížděla já a po mě nastoupil Lumír Slabý z táborské skupiny Agý Agú Hú. Dalšími přihlášenými byly opět členky Agý Markéta J. a Markéta Šáchová v uvedeném pořadí. Číst však měly až ve 13.30. Tuto dobu překlenul Muny svými z paměti vylovenými texty a Jan Matěj Krnínský ze spolupořadatelského KRBu (sdružení jihočeských básníků). Pak už nastoupily výše zmíněné táborské básnířky. Druhou pauzu vyplnila další členka KRBu Vlasta Dušková. Pak už nastoupil Roman Szpuk s přáteli. Po úvodním čtení R. S. jsem se běžela najíst, tudíž přátele jsem už nevyslechla. I další básníci mi utekli, jelikož jsem se vrátila až v půl sedmé, kdy měl číst Dominik Tesař z divadla Kvelb. Probíhaly však souběžně další akce, na kterých se Kvelb podílel a asi proto se nedostavil. O vzniklou mezeru se podělili Stanislava Bumbová (možná znáte ze Zeleného peří), Vladimír Sulek (KRB) a Jan Matěj Krnínský. Stanislava představila své delší epické básně a oba posledně jmenovaní přidali texty písňové, zpívané v doprovodu dvou kytar. To už však přišla půl osmá a s ní komponovaný pořad Miroslava Kováříka složený z textů beatnických. Tyto dělá pan Kovářík již delší dobu, zdá se, že je dělá rád a podle mě dobře. Pro neznalce či dokonce odpůrce beatníků je to rozhodně cesta k pochopení. Po tomto pořadu jsem se odebrala domů, abych se vyspala na dílnu vedenou M. Kováříkem, která se měla konat druhý den ráno v 11:00. Tato se konala, ale začala již v 10:30 a trvala až do 12:00. Šlo více o takové Zelené peří v Měsíci ve dne než o dílnu v pravém slova smyslu. Pan Kovářík četl s autory jejich básně a pak je zběžně analyzoval. A musím říct, že na nás byl moc hodný. Z autorů publikujících v Promlkách jsem zbyla bohužel jen já. Pro úplnost uvádím jména všech básníků, jak procházeli dílnou. Zahájil Jan Matěj Krnínský (KRB), následovala jsem já, Zdeněk Zbořil (KRB), Stanislava Bumbová, Vladimír Sulek (KRB), Věra Karsenská, Jan Maryška a uzavřel slovenský autor Martin Krážovský. Jelikož nás bylo opravdu dost, na velkou diskuzi nebyl čas. Ze závěrečné ankety mezi nezúčastněnými zúčastněnými vyšel nejlépe Zdeněk Zbořil, Vladimír Sulek a Jan Maryška.

To byly básně a pan Kovářík. Ještě ty koktejly. Jde o nápoje mléčné, nealkoholické a v Měsíci ve dne je umí skvěle (alkoholické tam ale mají taky - třeba medvědí mléko - i když do něj dávají moc rumu a málo medu - P.B.). Jen to věčné mixování při poetické produkci poněkud rušilo. V literární kavárně je jinak moc příjemně. Různorodý dřevěný nábytek popsaný citáty a hrubý dřevěný strop působí útulně domácky. Jen se na zdech zrovna odehrává těžce pornografická výstavka, která mě poněkud otrávila. Pan autor by mi určitě její hluboce intelektuální pozadí osvětlil, nebyl však pravděpodobně přítomen. Nebude tam, doufejme, navždy. Měsíc ve dne však zaslouží obdiv za kulturní činnost, kterou tak účelně podporuje.

Na závěr snad jen, že non stop čtení je pro posluchače velmi náročné. Autory nelze předem vybrat a tak je kvalita kolísavá. Musí se tedy počítat s tím, že posluchači chvílemi zkrátka neposlouchají :-) . Uvidíme, jestli za rok bude chuť uspořádat akci znovu.

Zprávy o kulturním dění kolem skupiny KRB a Literární kavárny Měsíc ve dne vám budeme přinášet v rubrice Servis i Oko.

Adresa Měsíce ve dne:
Nová 3
České Budějovice
tel.: 038 / 73 10 969
kontakt na KRB:
e-mail: poemkrb@seznam.cz
stránky: http://sweb.cz/SJBkrb

Lucie Filipská

Zpět na hlavní stránku