Co jsme dělali v létě aneb

Výtvarně - literární dílna 2005

Letos již potřetí (počínaje nultým ročníkem v roce 2001 a vždy s dvouletým odstupem) jsme u nás uspořádali výtvarně - literární dílnu. Proběhla ve dnech 14. - 17.7. u průběžně se jí zúčastnilo 22 lidí včetně dětí.

Výtvarná sekce měla na programu práci v plenéru, pokusy s mozaikou, kurz paspartování a přednášku s diskusí na téma definice postmoderny ve výtvarném umění.

Literární sekce převážnou většinu času věnovala interpretačnímu semináři, jehož výstupem bylo nedělní pásmo "poetická siesta", a ve zbytcích času tvořila humoristickou povídku na zadaný úryvek.

Program obou sekcí se v několika bodech inspirativně prolnul (například u mozaiky nebo diskusi o součastném umění), jak je ostatně vidět i na fotkách.

Kromě toho všeho jsme ještě poseděli u ohně, chodili se koupat, povídali si o všem možném, vzájemně se poznávali a vůbec si to užívali. Takže za dva roky se o něco podobného pokusíme znovu v počtu patrně ještě hojnějším (hlavně pokud jde o děti).

Víc psát nebudu a raději nechám promluvit fotografie:
Literární sekce Mozaika poprvé Mozaika podruhé Mozaika potřetí Večerní oheň poprvé Večerní oheň podruhé Přednáška o postmoderně Poetická siesta poprvé Poetická siesta podruhé

Pavel

Zpět na hlavní stránku