Deset století architektury

Pražský Hrad

Na světě je jen málo měst, která skýtají možnost setkat se během jejich návštěvy s ukázkami všech architektonických slohů. Praha je bezpochyby jedním z nich.

Srdcem Prahy je Pražský hrad - dávné sídlo králů, císařů i prezidentů. Pražský hrad je živoucím muzeem architektury, "katalogem" evropské kulturní historie. Stěží bychom hledali vhodnější místo pro velkorysý výstavní projekt Deset století architektury.

Projekt Deset století architektury představuje všechny velké architektonické styly v autentických prostorách Pražského hradu. Více než tisíciletá historie Pražského hradu dává šanci umístit každou z expozic do lokality přímo reprezentující daný sloh. Součástí expozic jsou navíc prostory, které nejsou veřejnosti běžně dostupné. Projekt není zaměřen pouze na Pražské památky. Přáním autorům je návštěvníkům představit to nejlepší, co jednotlivé styly zanechaly po celé České republice.

Ve spolupráci s tvůrci stejnojmenného televizního seriálu vzniká pro každou z expozic samostatný filmový dokument. Velkoplošná projekce těchto dokumentů je součástí každé z expozic.

Architektura románská - kamenné svědectví

Místo: románské podlaží Starého královského paláce

Vstupní branou do světa historie architektury je expozice věnovaná architektuře románské. Všudypřítomná tma, chlad a kamenné zdivo navodí představy o atmosféře doby před deseti stoletími.

Ze starých zdí Starého královského paláce dýchá tajemná minulost - stejně tak i z exponátů, které připomínají modely a fragmenty staveb z dob Velké Moravy.

Architektura gotická - cesta ke světlu

Místo: gotické podlaží Starého královského paláce

Tak, jak návštěvník prochází jednotlivými sály gotického podlaží Starého královského paláce, otevírá se mu pohled na stále se vylehčující prostory a tvarosloví dokládající obdivuhodný vývoj gotického stavebního umění.

V expozici o architektuře gotiky se setkáme nejen s podlažím Starého královského paláce, ale máme také možnost nahlédnout do prostorů Vladislavského sálu.

Architektura renesanční - rozum a cit

Místo: Letohrádek královny Anny

Na východní konci Královské zahrady se nachází jeden z nejkrásnějších renesančních objektů na našem území - Letohrádek královny Anny. Těžko hledat krásnější a názornější učebnici charakteristických znaků renesančního slohu. Výstup do prvního patra Letohrádku vede kolem modelu věže hrádku z Českého Krumlova. V prvním patře na nás pak čekají modely nejzajímavějších staveb renesance z celého území České republiky.

Architektura barokní - hra světla a stínů

Místo: jízdárna Pražského hradu

Základním motivem expozice v Jízdárně Pražského hradu je práce barokních architektů s krajinou, její záměrné koncepční propojování se stavbami i s celými areály. Kromě toho představuje expozice i další témata barokní architektury: kontrast hmot, barevnost fasád, klenební umění a interiérovou tvorbu.

Tuto expozici doplňuje prohlídka zahrady na terase Jízdárny s plastikami význačných barokních sochařů.

Architektura 19. století - okouzlení pokrokem

Místo: Císařská konírna

Expozice architektury 19. století byla umístěna do rudolfínské Císařské konírny - tedy jako jediná do prostoru slohově neautentického. Proto její základní prvek tvoří zmenšená replika jedné ze staveb typických pro 19. století - litinového skleníku z Lednice na Moravě. Kromě samotné architektur 19. století zachycuje expozice i odraz různých vlivů na tuto architekturu: osvícenství, návratu k historii, rozvoje průmyslu a měst apod.

Dominantou expozice je bezpochyby velký model návrhu scény pro Mozartovu operu, realizovaný podle dobových kreseb.

Architektura 20. století - místo pro náš život

Místo: Sloupová síň, Rothmayerův sál, Klínová chodba

Hlavním výstavním prostorem expozice architektury 20. století je Rothmayerův sál, upraven na začátku století Josipem Plečnikem. Sem je soustředěno osm vybraných staveb reprezentujících stěžejní počiny v české architektuře 20. století.

Výstava potrvá do 31.10.2001. Vstupenky jsou platné dva měsíce.
http://www.10-stoleti-architektury.cz

Erika Šídová

Zpět na hlavní stránku