MOTÝLÍ HRA

23. října tohoto roku proběhla v hájence v Šenově u Havířova akce nazvaná Motýlí hra. Měl by to být festival nezávislého turistického sdružení kamarádů a přátel Listí a peří. (NTSKP LaP) Festival čeho to je v podstatě nikdo neví. Zůčastnil jsem se zatím všech těchto akcí, a pokusím se tedy o jakousi charakteristiku. Zároveň tím splatím slib, který jsem dal jednomu z předsedů LaP.

Tento ročník byl první jubilejní, tedy pátý. Abyste však pochopili smysl celé akce, musím nejprve říci pár slov o samotném sdružení. Jedná se o velmi nezávislou organizaci lidí nejrůznějšího věku, vyznání, pohlaví, národnosti i rasy. Všichni tito lidé však mají jednu, respektive dvě společné věci. Jsou to zakladatelé celého sdružení a zároveň doživotně samozvolení předsedové Martin Pietraszek (5Flaschek) a Daniel Zembol (K.E.Fear). Tato organizace sice má vlastní stanovy, ty ale v podstatě pouze určují jako jedinou autoritu oba semidespotické předsedy, kteří svrchovaně vládnou všem členům metodou máku a biče. Není zcela jasné na co lákají nové členy, daří se jim to však skvěle. Pro případ, že by náhodou došlo k vyschnutí pramene nováčků, zavedli čestné přidělování členství. Na každém festivalu NTSKP LaP vyhlásí komu (i proti jeho vůli) nově přidělili členství. Nutno podotknout, že dotyčný je pak nucen platit členské příspěvky a řídit se stanovami sdružení (tedy uznávat předsedy jako jedinou autoritu).

Činnost celého sdružení sestává z pořádání výletů, výšlapů, vandrů, lyžařských a vodáckých kurzů, tématických srazů a nejrůznějších skopičin. Několika z těchto akcí jsem se sám zůčastnil a musím říct, že se všechny nesly v duchu velmi dobré nálady.

Nejinak je tomu i u zmíněných festivalů NTSKP LaP. První ročník této akce (nazvaný Zelená zeleň) byl původně zamýšlen jako jakási hudební porta. V podstatě šlo o přehlídku těch, kteří se odvážili předstoupit před ostatní a zapět (například). Oba předsedové zastávali funkci uvaděčů a hlavních bavičů mezi jednotlivými čísly. S dalšími ročníky (nazvanými Brutální prejt, Vypálený červ, Čerstvý vzduch a Motýlí hra) se celý festival vyvinul spíše v „two man show“ obou předsedů a jejich převážně improvizované exhibice jsou prokládány výstupy ostatních členů i nečlenů. Nutno podotknout, že humoristická představení K.E.Feara a 5Flaschka jsou rok od roku lepší a propracovanější.

Letošní festival začal turnajem v pexesu s vyřazovacím systémem. Ten proběhl vlastně ještě před oficiálním začátkem akce a přímo během programu se hrály pouze zápasy o umístění na stupních vítězů. Program samotný se nesl v duchu jubilea. Oba předsedové přišli v saku a s motýlky a vyhlašovali nominace v kategoriích jako propagace LaP, největší pracant hájenky, nejlepší akce, největší brbla, tvář LaP, umělecký přínos a jiné. Vyhlašování bylo zpestřeno krátkými videosekvencemi s reakcemi nominovaných. Nominace a vítěze do těchto kategorií údajně vybírala nezávislá akademie, ve které prý předsedové nebyli (!!!). Oni sami udělili pouze zvláštní cenu předsednictva. Oceněním kupodivu nebyl mák, listí ani peří, ale barevní motýlci na lepicích fóliích. Velmi neobvyklé moderování obou předsedů bylo zpestřeno například tancem salsou, gulášem či hudebními výstupy věnovanými desátému výročí úmrtí Karla Kryla. Po hlavním programu následovala ještě originálně až bizarně pojatá pohádka o červené Karkulce v podání K.E.Feara a dětské promítačky svitkových filmů a pak se již jen hrálo a pělo.

Z mého pohledu byl letošní festival NTSKP LaP poněkud příliš krátký (oproti předešlým příliš dlouhým ročníkům). Opět se ukázalo, že na něm předsednictvo (ale nejen ono) usilovně pracovalo a že dvojka K.E.Fear - 5Flaschek je „na jevišti“ stále skvěle sehraná. Pro příště by bylo dobré donutit ostatní účastníky k aktivnější účasti na celé akci (čímž si jako účastník sypu popel na hlavu).

Na závěr vám vřele doporučuji navštívit stránky LaP, na kterých najdete ony již zmíněné stanovy, kroniku s fotkami, kalendář plánovaných akcí, historii LaP, přihlášku a spoustu nefunkčních odkazů. Těmi se ale nenechte odradit. Stojí to za to.

J. Chlumský

Zpět na hlavní stránku