Wagon

písemně vedla Lucie Kučerová


1) opravdu fungujete jenom dva roky? Měli jste při tvorbě Wagonu nějaký vzor?

Letošní ročník je opravdu teprve druhým rokem naší existence. Když jsme vznikali, rozhlíželi jsme se po tištěných literárních novinách a časopisech, dívali jsme se i po internetu. Měli jsme ovšem i vlastní představu, a tak spojením vlastních nápadů a inspirace odjinud vznikl Wagon takový, jaký je dnes.

2) Jak byl Wagon smontován - stojíte za tím nápadem Vy, pan Choroba nebo ještě někdo další? "Design a mnozí efektové" ve Wagonu jsou opravdu pěkně vyřešeni - tajemný mistr Trignom se o ně stará sám?

Literární tvorbu na internetu sleduji už dlouho, takže jsem měla možnost seznámit se s řadou lidí, kteří porůznu publikovali, ale chyběla jim společná platforma na principu pravidelného literárního časopisu. To byl první impuls. S Trignomem jsme pak dali dohromady koncepci a asi po čtvrt roce práce první Wagon vyjel. Druhá část otázky je spíš už pro našeho designera samotného.

Trignom: Starám se o ně sám. Naším cílem bylo nabídnout čtenáři přehledné a stylové stránky, které se budou dobře číst. Prakticky největší problém, na který se dá při tvorbě takových stránek narazit, jsou prohlížeče čtenářů. To nás nutilo držet se ve věci "mnohých efektů" při zemi.

3) Jak zvládáte časovou náročnost práce na Wagonu - nepřemýšlela jste o dalších redaktorech?

Částečně i proto, že práce kolem Wagonu je poměrně časově i organizačně náročná, rozhodli jsme se hned zpočátku pro čtvrtletní periodicitu. Za 3 měsíce se už dají nasbírat kvalitní příspěvky. Počet redaktorů ale určitě není definitivní. S tím, jak se pozvolna rozrůstáme, bude potřeba rozšířit i redakci. Práce redaktora ale vyžaduje ochotu věnovat se časopisu pravidelně a v našem případě zcela bez nároku na honorář, takže každému se do toho nechce.

4) Z jakých nástupišť přicházejí cestující Wagonu? Máte své ověřené autory, nebo se orientujete spíše na kontaktování těch zatím neznámých?

Cestující se k nám dostávají přes internet (literární a diskusní servery), kde je oslovujeme sami a nebo oni oslovují nás, přes osobní kontakt nebo na doporučení. Pozvolna krystalizuje skupina "autorů Wagonu", tj. jmen, která se opakují nebo vracejí. Pro nás není podstatné, kde a zda vůbec autor publikoval, jde o onu tak obtížně určitelnou kvalitu, řekněme snad spíš určitou literární vyzrálost, autorský styl. Někteří naši autoři patří k těm obecně zavedenějším, publikujícím i knižně, jiní se poprvé osmělili u nás. Je to různé.

5) Jak probíhají Vámi organizovaná autorská (nebo ne tak úplně autorská) čtení?

Domluvíme prostor, domluvíme autory, rozešleme pozvánky... je to celkem jednoduché. Časem jsme si ověřili, že optimální počet čtoucích autorů na jeden večer je kolem čtyř.

6) Pořádáte je jen v Praze nebo i jinde? Plánujete rozšířit oblast působení?

Zatím jsme dělali čtení pouze v Praze, ale nebráníme se hostování jinde. Organizovat čtení v jiném městě, pokud bychom tam neměli kontakty a zčásti i předpřipravenou půdu, by asi bylo složité.

7) Jak vybíráte autory ke čtení? Oslovujete sami nové autory? Kde je vyhledáváte?

Na našich čteních čtou prakticky pouze autoři, kteří už byli ve Wagonu "otištěni". Dramaturgie večera je obyčejně moje starost, stejně tak průvodní slovo při večeru samotném. Jak už jsem řekla, autory objevujeme na internetu, přes přátele a známé. Teď, když se Wagon dostal víc do povědomí, už se nám hlásí sami.

8) Vybrat do nového čísla texty není lehké - podle čeho se řídíte? Jak vybíráte autory do rubriky "Z jiných tratí"?

Snažíme se, aby v každém čísle byli zastoupeni zajímaví autoři různých stylů i žánrů. V oblasti prózy to zatím ještě není dokonalé, ale pracujeme na tom. Rubrika "Z jiných tratí", to jsou taková vyznání z mých literárních lásek. Cílem je představit nebo přiblížit autory, kteří pro mne (a nejen pro mne, samozřejmě) představují vzory, autority, které by měl každý znát.

9) Máte sama (sami) oblíbené weby? (popř. jak hodnotíte současné publikační a jiné literární a umělecké weby?)

Snažím se sledovat internetové literární dění, jak jen to jde. Z literárních serverů čtu pravidelně Literru, Písmák, Totem, z časopisů Weles a Divoké víno, kvůli přehledu i Literaturu. Vím o mnoha dalších, ale tam už spíš občas nahlédnu. Obecně myslím, že na tak malou zemi jsme v literárním dění docela aktivní.

10) Jaký máte názor na internetové publikování?

Samozřejmě pozitivní, jiný být ani nemůže. Výhodou je interaktivita, možnost porovnání vlastní práce s jinými, možnost seznámení s podobně zaměřenými lidmi atd. Nevýhodou možná nedostatek skutečně zaujatého či kvalitního kritického publika. Člověk může snadno propadnout iluzím o vlastním úspěchu.

11) Plánujete další akce/změny ve Wagonu/rozšíření? Pokud ano, jaké?

V současnosti plánujeme rozšíření o rubriku recenzí, ostatní bude záležet na tom, jaké spolupracovníky se nám podaří dojednat. Zvažujeme také mírný redesign, ale o tom je zatím předčasné mluvit.

Děkuji za odpověď

Zpět na hlavní stránku