Psí víno

Jedná se o čtvrtletník plný poezie, kterou doplňují recenze, glosy, anonce. Vzniká tak u nás pravděpodobně ojedinělý útvar pro veršomily.

Grafická úprava je neutrální, každé číslo pojaté v jedné tlumené barvě působí vkusně. Mě poněkud vadí ilustrace a to zvláště u čísla 16/2001 (Jaromír Komín). To je však můj subjektivní názor. Výběr obrázků k poezii i k literatuře obecně je velmi obtížný. Podle mého je mnohem lepší zařazovat ilustrace vzniklé přímo k danému textu. Velmi dobře se hodí abstraktní grafika - opět jen můj náhled.

Od šéfredaktora Psího vína Jaroslava Kovandy jsem se dozvěděla, že časopis vychází již od roku 1997 a snaží se reflektovat poezii pokud možno v jejím nejširším spektru, nesoustřeďuje se generačně.

A ještě jedna pozvánka na sympatickou akci Psího vína. Jedná se o doslovný přepis z časopisu.

Nezdenice a 3. básnická pouť
Někteří "radní" Psího vína rozhodli uspořádat
letos ve dnech 31. srpna až 2. září,
což vychází na pátek, sobotu a neděli,

opět VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
REDAKČNÍ RADY V NEZDENICÍCH


spojené se čtením, diskusemi a prezentací PV.
Loni se setkání, kromě poeziemilovné veřejnosti,
doprovázeného výstavou soch a divadelním
představením, zúčastnili i zástupci redakcí Welesu,
Jihovýchodní pošty, Votobie a slovenských Dotykov.
P.S.
Do administrace časopisu můžete posílat nabídky
na doprovodné akce nejrůznějšího charakteru.
P.P.S.
Dohoda možná. Podrobněji v příštím Psím víně.
(Své příspěvky na diskusní téma "Pasti a světlé
okamžiky současné poezie, vidím-li jaké..."
formulujte pokud možno písemně.)

Z obsahu čísla 16/2001

Autoři básní v č. 16/2001 Psího vína:

Jaroslav Vlnka
Michal Šanda (redakční kruh PV)
Jaroslav Kovanda (šéfredaktor PV)
Lucia Eggenhofferová
Ivo Krč
Richard Křížek
Miroslav Brück (redakční kruh PV)
Jiří Koten
Karla Erbová
Rudolf Mayer-Freiwaldau
Jiří Daehne
Vladislav Hřebíček (Ason-klub Plzeň)
Q jádro (Ason-klub Plzeň)
Jan Tomandl
Milan Šedivý (Ason-klub Plzeň)
Hana Žaludová
Pavla Šuranská
Karel Miler
Michaela Koutná
Robert Candra
Zbigniew Kresowaty
Stanislav Krawczyk
Petr Váradi
Milena Fucimanová
Kateřina Bolechová
Gregor M. Lepka

Glosy - Recenze - Zprávy - Anonce:

Poezie let devadesátých I.:
- Petr Čermáček
Studená severní města:
- Radek Fridrich
O zemi žulových křížů
- Milan Hrabal
Apologetové a kacíři:
- Ivo Harák ad Pavel Marek
O věře Rosí:
- Petr Koubek
- Radek Václavík
Les Cahiers du Sens - krátký článek o francouzské poetické revue

Z tiráže PV:

vydává a rediguje Jaroslav Kovanda
redakční kruh:
Miroslav Brück, Petr Čermáček, Vratislav Färber, Ivo Harák,
Marián Hatala, Milan Hrabal, Libor Martinek, Jan Novák,
Milan Libiger, Jan Krčma, Viki Shock a Michal Šanda

kontaktní adresa:

Jaroslav Kovanda
Lesní čtvrť 3728 760 01 Zlín
tel.: 067/721 2338
e-mail: psi.vino@volny.cz

adresa internetových stránek PV, na kterých najdete zkrácenou verzi tištěné podoby:
www.volny.cz/psi.vino

Uzávěrka čísla 17/2001 je 31. května 2001

cena časopisu je 25 Kč

Zpět na hlavní stránku