Reví Mítink

Jedná se o časopis o cca 60 stranách, formátu asi B5. Na obalu je pouze název, ročník a číslo.

Informace zaslané šefredaktorkou RM Kateřinou Tomkovou:
...Čísla jsou distribuována při různých flexibilních kulturně hudebních příležitostech, k dostání jsou na adrese redakce (náklad je ale omezen). Název Reví Mítink dává trochu představu o zaměření tohoto časopisu. Jde o setkávání se a nezáleží úplně, jestli na poli kulturním, kultovním, poetickém, beletristickém, humoristickém, výtvarném, kritickém, cestopisném... Uvítáme dobré příspěvky od kohokoli...

(Myslím však, že si redakce vyhrazuje příspěvek neotisknout. L.F.)

Držím v ruce číslo 2 z roku 2000. Obsahuje Úvodník, básně čtrnácti zavedených i začínajících autorů, přehršle prózy, ilustrace a komiks. Líbí se mi jednoduchost grafiky a přehlednost.

Z tiráže:

Vydavatel: Sdružení Reví Mítink, e-mail: spacek.p@cce.cz
Redakce: šéfredaktorka Kateřina Tomková, Boleslavova 12, 140 00 Praha 4, tel.: 02/41 40 80 83
Pomocníci: Tomáš Janíček, Pavel Špaček, Karel Tomek
Kresby: Pavel Rakušan

Zpět na hlavní stránku