Weles

Mám před sebou čtyři čísla Welesu (9, 10, 11 a poslední 12-tku). Na pohled vypadají exkluzivně: lesklé pevnější desky, rozsah něco mezi 70 a 105 stranami! (poslední "slavící" číslo), výtvarný doprovod obstarává vždy jeden autor + staré rytiny. Každý ročník bude zdá se v jiné barvě (9, 10/1999 v hnědé, 11, 12/2000 v modré). V čísle najdeme pořádné sousto poezie (můj subjektivní dojem je, že průřez je dostatečně reprezentativní), prózy, nějaké ty recenze, překlady, báseň tzv. patrona čísla a železniční rubriku, ano, doopravdy železniční.

Zasláno šéfredaktorem Welesu Vojtěchem Kučerou:
Vendryňský poetický magazín Weles se zaměřuje především na původní autorskou tvorbu mladší a střední generace a to jak na poli poezie, tak prózy nebo původních překladů. Dosud vyšlo 12 čísel, první v březnu 1996, zatím poslední v květnu 2001. Prvotní idea byla vycházet co možná pravidelně (čtyřikrát do roka), což se podařilo jen v roce 1996. Současná periodicita se pokud možno dvakrát ročně (13. číslo plánujeme na podzim 01). Od letošního roku funguje internetová prezentace časopisu (www.weles.cz), jejíž hlavním cílem je archivování starších čísel, která jsou již nedostupná.

Každé číslo otevírá cca 20-25 stránkový blok poezie, kde představujeme několik autorů.
Pravidelné rubriky:
- Překladatelská huť (původní překlady)
- Completorium čili Studie pro večerní hodinku
- Krajinomalby a portréty
- Část zábavná a poučná (zprávy, recenze, glosy)
- Železniční rubrika
- Patron čísla.

Některá čísla byla zaměřena tematicky: č. [6] 2/97 - Poutnictví, č. 9 - Autostop, č. 12 - Literatura a Weles 1995-2000.

V čísle devět, které je celé věnované autostopu, naleznete jednu zajímavost. Je zde úvod a závěr ze hry Autostop Ivana Vyskočila a Václava Havla.
Zatím poslední číslo (12) je slavící. Weles přežil ve zdraví svou první pětiletku. Promlky gratulují! Toto výročí oslavil blokem slovenské poezie, rozhovorem s Vítem Slívou a především anketou Weles 1995 - 2000. Tato zabírá dobrou polovinu dvanáctky a jde o počin vpravdě zajímavý. Odpovídalo čtyřicet autorů generačně i tvorbou velmi rozdílných a to na dvě otázky. Měli charakterizovat své literární aktivity v letech 1995 - 2000 a napsat svou kompletní bibliografii. Odpovědi jsou doplněny texty z let 1995 a 2000. Ne vždy se však Weles setkal se vstřícností. Např. mistr Petr Motýl okázale ignoroval první otázku, však svou bibliografií (dosti obsáhlou - pět titulů) a tvorbou se pochlubit nezaváhal.

Z tiráže:

Poetický magazín WELES vydává
Wendryňská Literárně - Estetická Společnost
Šéfredaktor: Vojtěch Kučera
Tajemník: Bogdan Trojak
Spolupráce: Vít Slíva, Robert Fajkus, Michal Dzúrik
Obálka: Jan Trojak
Grafická úprava: Vojtěch Kučera, Bogdan Trojak
Příspěvky možno zasílat na adresu:
Vojtěch Kučera, Slezská 781, 739 61 Třinec
E-mail: adalbert.weles@centrum.cz
Internetové stránky:
www.weles.cz

Předplatné je možno uhradit vždy na dvě čísla dopředu zasláním sta korun českých na adresu redakce. Alespoň tak bylo psáno v čísle 9/1999

pozn.: nepovedlo se mi dosud odhalit, proč Wendryňská Literárně - Estetická Společnost má v názvu W a podtitul časopisu zní Vendryňský poetický magazín, tudíž s V. Vypátrám! L.F.

Zpět na hlavní stránku