HAIKU

Z úvodu knihy "Pár much a já", nakl. DharmaGaia, Praha 1996, autor Antonín Liman.

"Víte, já jsem se vždycky chtěl stát básníkem haiku, protože si myslím, že haiku je vrcholná forma japonské literatury, ale dobré haiku vám přijde tak jednou za rok, a tak jsem musel začít psát prózu, abych se uživil." Ibuse Masudži, moderní prozaik.

Náležitosti klasického japonského haiku:
go-šiči-go - klasický japonský rytmus 5-7-5,
kigo - sezonní slovo (májový deštík či sakury - jaro, chryzantémy - podzim,
odraná větev - zima),
kiredži - doslovně: slovo-řez,
wabi - patina, omšelost, kouzlo zabydlenosti a ohmatanosti, jakési oduševnění věcí nánosem času,
sabi - vyjadřuje melancholii filosofického odstupu, samotu nikoliv ve smyslu zoufalého mladického pocitu opuštěnosti, ale naopak sladkou samotu, ve které člověk může naslouchat hlasu vlastního nitra, hosomi - štíhlost, básnička musí mít švih a být štíhlá,
karumi - lehkost podání,
šibumi - hořkost, střídmost, znamená: sladkost je jen náznakem a je vždy nerozlučně spojena s trpkostí ("Mé srdce je znavené a hory a moře tak krásné " - Šibumi).

Duchovní zdroje jsou v pevně zakotveném šintoistickém bytí ve světě, v hlubokém souzvuku přírodního člověka s bližními tvory. Dále v zenovém buddhismu - zen se zcela vymkl složitým logickým doktrinám indického buddhismu a položil důraz na bezprostřední prožitek skutečnosti, na meditaci a na mystickou zkušenost jako zdroj poznání. Epistemologie zenu byla ovlivněna učením buddhistické školy Kegon, která klade důraz na jednotu člověka a vesmíru, na posvátnost skutečnosti, a má zato, že pravda nedlí ani v subjektu, ani v objektu, ale někde mezi nimi. Pravda se tedy může realizovat jen jako výsledek vzájemné souhry či střetu lidského subjektu a světa. Pozdější básníci haiku, především Josa Buson (1716-1784), principy klasického haiku uvolnili a přizpůsobili si haiku svému tvůrčího naturelu. Deisecu Suzuki: "Vy západní lidé, když chcete poznat tajemství motýla, rozřežete ho na malé kousky, dáte je pod mikroskop, popíšete je a myslíte si, že jste pochopili podstatu motýla. Ale motýl, to je to křehké nic, které se třepotá támhle ve vzduchu."

zaslal J. Musil

Zpět na hlavní stránku