RONDEL

"Lyrická forma ze středověké a renesanční francouzské poesie, složená ze třinácti až šestnácti veršů se dvěma různě kombinovanými rýmy ve třech slokách. V některém rondelu se jako refrén opakují první dva verše první sloky na konci sloky druhé, třetí sloka je ukončena úvodním veršem básně. Obvykle se však první dva verše první sloky opakují jako refrén na konci sloky druhé i třetí.
Báseň uzavřená jako kruh, jako prsten. V rondelu jako bychom nacházeli onen naprosto soběstačný poetický svět, neporušitelný zásahem zvenčí, kde začátek je koncem a konec začátkem, svět nevytvořitelný bez kázně a bez znalosti řádu, jenž básníkům ukládá, aby forma a obsah jedno byly."

Zdroj:

Josef Brukner, Jiří Filip: "Poetický slovník", Mladá fronta, Praha 1997

zaslal J. Musil

Zpět na hlavní stránku