Filip Naum

BáseňZveřejněnáOhlasy
Času dlaků děcka 1.6.2005
Všechno je v pořádku? 1.6.2005
Smrt v metru 1.6.2005
Tři roky do zásuvky 1.6.2005
Slunce je nade mnou svítí 1.6.2005

Času dlaků děcka

Všude je zhasnuto
odkráglovány minuty přidušeny
nečtou noviny drženy pěkně zpět

Tak krásně je do židlí vsadili
do temných kobek útulných až hrůza
zkapalněla a jejich přerývavý dech

Sípání v temnu drsu v drhnutí dlah
kde kost s kostí soupeří o místo
kde vlkodlaků přízeň, jež se hloupě nosí
zůstávají přání nevyslyšena

Kde hlínou obalena prosí trpí sluší
jim očka propíchnuta tou jehlou denní
všech barev mdlobných a vůni zvratků ostych

Tam jsou držena
ta času dlaků děcka

Napsat ohlas

Všechno je v pořádku?

To víš, všechno je na sračku
rozvidlené a rozházené kolem

Po poli ďas se odpolednem hnal
na troud se spálil v lese
Splašení koně se úzkou cestou báli

Mezitím v kovárně
strach ďáblem podkovali

A vykovali žár
toho dne bez pomoci

Napsat ohlas

Smrt v metru

Zítra to taky nebylo
Odlesky světla padaly pod koleje
jak piliny dřeva

Hladké a ostré kousky
z popílení dne
docela stříbřitě hladké

Všem padalo z křídel peří
všichni se tvářili bezbolestně
jako když ji nevidí

Napsat ohlas

Tři roky do zásuvky

Tři roky do zásuvky
dva roky do skříně
chichtal jsem se

Když bolestí jsem chcal
ale už nebolí mě

A tak se chichtám dál

Napsat ohlas

Slunce je nade mnou svítí

Slunce je nade mnou svítí
jsem volán a do tmy říkám
slovo za slovem litanie růstu

Otevírání zkoumání slupek
rozevření dlaní pochodu a běhu
krve rázů srdce přílivu slova
vojska šiků litanie kroků vpřed

Mohutných hlasů, jež společně
jdou a slunce nade mnou svítí
do srdce propaluje se a hvězda
ve mně ze žhavých plynů stvořena

Se vznítí

Napsat ohlas

Zpět na hlavní stránku