Pilgrim's tree

BáseňZveřejněnáOhlasy
Osamělá 26.1.2003
Příliš jasná zpráva o konci světa 10.11.2002 2
Poslední 10.11.2002

Osamělá

Smích mrtvých dětí drolí se ze zdí
A zamlklé vyhlášky o smrti oznamují
Že západ slunce se dnes asi o deset minut zpozdí
Východ asi o půl hodiny
Že ohlášená doba příjezdu naděje se sice může změnit
Však že se ještě nic neděje
Slibují úřady a zavazují se
Že na lásku bude více času zas
A přídavky na život dorazí včas

Napsat ohlas

Příliš jasná zpráva o konci světa

... odchodem ještěrek skončilo i slunce. Odešli ptáci a odletěla moudrost. Měsíc přestal
zpívat a Scarabeové se vytratili. Potom moře zaplavilo pouště a vypařily se stromy.
S posledním Ibisem začal poslední den. Osmý den. Oheň přestal plašit tmu a ta se přestala skrývat před
světlem. Pevnost vůle se změnila v pevnost zdí a mříží. Síla lásky našla své uplatnění
v nenávisti.
Osmý den skončil odpočinek a On si přišel pro výsledek. Zbyla jen prázdná místa
a duše bloumající prázdnými laboratořemi a Jeho knihy se naplnily poznatky.

Číst ohlasy Napsat ohlas

Poslední

Uhasnul plamínek na svíci
Spát jdou protestanti i katolíci
Možná si ve svých snech hraju se svým
osudem
Možná si osud hraje se mnou
A není to sen

Napsat ohlas

Zpět na hlavní stránku