Jakub Zeman

Růžové prasátko a ostatní zvířátka

5.4.1994

"A když budete chtít, tak vám zazpívám," řeklo růžové prasátko ostatním zvířátkům. A teprve teď si uvědomilo, že to co řeklo, nevstoupí do dějin jako moudrá věta růžového prasátka, ale jako čerstvý krvavý román.

"Tak zpívej," řekl nejtlustší vlk a ostatní zvířátka souhlasně přikývla. Prasátko si odkašlalo a spustilo:

"Já jsem malé prasátko
tralala tralala
vlasy své mám nakrátko
tralala tralala"

"Hezky zpíváš," řekl prostřední vlk a ostatní zvířátka souhlasně přikývla.

Tlustý vlk rozdělal oheň a ostatní zvířátka připravovala rožeň na prasátko.

"A když budete chtít, tak vám zatancuji," řeklo růžové prasátko ostatním zvířátkům již notně vystrašeno z plamenů šlehajících až k vrcholkům smrků a borovic. A znovu si uvědomilo, že tato věta jenom zvětšuje chuť ostatních zvířátek na prasátko.

"Tak tancuj," řekl nejhubenější vlk a ostatní zvířátka souhlasně přikývla.

Prasátko si propraskalo klouby a začalo tancovat. Pěkně. Po špičkách. Pirueta. Výskok, dopad na obě nohy. Tak se prasátko točilo ještě notný čas, až oheň vyhasl.

"Hezky tancuješ," řekl tlustý vlk a ostatní zvířátka souhlasně přikývla.

"Kdo nám to ale zhasil oheň?" rozkřikl se na, ale nikdo neodpovídal. Všichni byli prasátkem jakoby omámeni. Prostřední vlk začal trhat pampelišky a vít pro prasátko věnec.

"Co to děláš?" křikl naň tlustý vlk. Ale nikdo se neozval, jen ostatní zvířátka se na tlustého vlka zlostně podívala. Prasátko z toho všeho bylo jaksi přepadlé. Nikdy netušilo, že jeho taneční projev je tak okouzlující. Vždycky si myslelo, že jeho tancování ostatní odpuzuje, ale tady byli všichni omámeni. Prasátko si tedy zabalilo raneček a chystalo se k odchodu.

"Kampak?" zvolal tlustý vlk a ostatní zvířátka zvolala:

"Neodcházej od nás, budeš-li tancovat, nic se ti nestane."

Prasátko nechtělo zůstat, když však vidělo tlustého vlka, který začal rozdělávat oheň a brousit rožeň, rychle si to rozmyslelo.

"Tak dobrá, zůstanu."

Ostatní zvířátka odzbrojila tlustého vlka, který chtěl stále prasátko sežrat a utvořila kolem prasátka kruh. A prasátko tancovalo. Vykrucovalo se, skákalo, vykrucovala se, skotačilo. Tancovalo den, dva, ale po třetím dnu tancování pocítilo hlad.

"Mám hlad," řeklo růžové prasátko ostatním zvířátkům. Ta však nechtěla, aby prasátko přestalo tancovat, a tak řekla:

"Ne! Tancuj, jinak tě sežereme."

Co mělo prasátko dělat. Tancovalo. Jak tak tancovalo, cítilo prasátko, že hubne. Naštěstí občas pršelo, takže žízní netrpělo. Ale cítilo, že už ho nohy dlouho neunesou. To se radši utancuji k smrti než být sežráno, řeklo si prasátko. A jak řeklo, tak udělalo. Po týdnu tancování padlo na zem a bylo mrtvé. Ostatní zvířátka byla zklamaná ze ztráty tančícího prasátka. Chvíli ho oplakávala a pak ho přikryla větvičkami na důkaz přízně.

Ostatní zvířátka pocítila hlad. Po celou dobu tanečního vystoupení byla plna dojmů, ale teď z ničeho nic se žaludek ozýval silně a stále.

"Co budeme dělat?" ptala se vylekaně. Chtěla se jako vždy zeptat na radu tlustého vlka. Ten však ležel bez hnutí. Byl mrtev. Ostatní zvířátka ho přikryla větvičkami.

"Já nevím jak dál," řekl prostřední vlk. A ostatní zvířátka taky nevěděla. Sedla si na zem a začala přemýšlet. Přemýšlela. Přemýšlela. Přemýšlela dlouho. Nikoho nic nenapadlo. Prostřední vlk se postavil na všechny čtyři a zkoušel výt na měsíc. Ale byl tak slabý, že se ozvalo jen slabé zaskučení a prostřední vlk padl vysílením na zem a byl mrtev. Ostatní zvířátka ho přikryla větvičkami a jala se opět přemýšlet. Přemýšlela. Přemýšlela. Přemýšlela dlouho. Za krátký čas ostatní zvířátka všechna zemřela.

Po nějakém čase projížděl krajem kupec se svým synem.

"Proč tady ta zvířátka leží a nehýbou se?" zeptal se kupův syn.

"Zemřeli."

"Jak zemřeli?"

"Nejspíš hlady."

Kupcův syn spatřil růžové prasátko a zamyslel se:

"A proč nespapali prasátko?"

Kupce ta otázka zaskočila. Nevěděl jak odpovědět. Přemýšlel a jiná odpověď ho nenapadla.

"NEVÍM."

Číst ohlasy Napsat ohlas