Martin Hansel

Konkurz na rabína

Jednou v létě roku 2002 se brněnští Židé usnesli, že by se mělo něco dělat s neexistencí rabinátu v Brně. Vypsali proto konkurz. Kvalifikační předpoklady byly náročné. Adepti nesměli mít rádi hnědou barvu a slovo "moucha" museli umět vyslovit s mlasknutím na konci. Z těch, co se přihlásili, komise vyloučila všechny, co byli ze Šlapanic, tj. 27, a všechny Francouze, tj. 6 (z toho 5 ze Šlapanic). Zbyli dva. Šlomo ben Eliezer se komisi znelíbil hned v úvodu pohovoru, protože jí začal vykládat o své metodě řešení sporů. Když za ním jednou do Vilna přišli tři učenci, aby jim vysvětlil svůj striktní nesouhlas se Spinozou, ukázal jim ceduli, na níž bylo velkými písmeny napsáno "XINDL", a odtušil: "Vlastní krví.". Jaakov ben Jisrael, druhý zájemce, měl proto cestu k úřadu značně usnadněnou. Ovšem když mu komise s radostí oznámila jeho úspěch, odešel ke Svitavě a tiše začal rozmlouvat s ptáčky.

Proto v Brně nemáme rabína.

Brno, 21.2.2002

Poznámka:

Autor vyjadřuje hlubokou lítost nad tím, že v této povídce uvedl šlapanické občany do nevhodné souvislosti s Francouzy. Jim všem a jmenovitě oblastní pobočce Protifrancouzské ligy se tímto omlouvá. Zároveň veřejně prohlašuje, že připojuje svůj podpis pod petici, která požaduje, aby pořadí cestujících nastupujících do trolejbusu č. 131 bylo stanoveno takto:

1.   lidé;

2.   lidé, kteří znají více než 14 slov francouzsky (merde nepočítaje) nebo kteří veřejně či za přítomnosti svého oblíbeného sexuálního fetiše vyjadřují sympatie vůči Francii;

3.   psi a kočky;

4.   myši;

5.   Francouzi.

Číst ohlasy Napsat ohlas