Překlady

Franz Kafka

Malá bajka

"Ach", povídá myš, "svět se zužuje každým dnem. Nejdřív byl tak široký, že jsem až měla strach se rozběhnout a byla jsem šťastná, když jsem v dálce konečně zahlédla napravo i nalevo zdi, ale tyto zdi se tak rychle přibližují, že jsem již v posledním pokoji a tam v rohu stojí past, do které mířím". - "Musíš jen změnit směr, kterým běžíš", řekla kočka a sežrala ji.

Stromy

Neboť my jsme kmeny stromů ve sněhu. Zdánlivě lehce položené a v případě malého nárazu snadno odsunutelné. Ne, to není možné, neboť jsme pevně spojeni se zemí.
Ale podívej, právě to je jen zdánlivé.

Vzdej to!

Bylo časně zrána, ulice čisté a prázdné, šel jsem na nádraží. Když jsem porovnal své hodinky s věžními, všiml jsem si, že je daleko později, než jsem si myslel, musel jsem si pospíšit, strach z tohoto poznání mne znejistil v mé cestě, příliš jsem se ještě v tomto městě nevyznal, naštěstí postával poblíž strážník, zamířil jsem k němu a lapaje po dechu dotazoval jsem se na cestu. Rozesmál se a řekl: "Já ti mám povědět něco o tvé cestě?". - "Ano", řekl jsem, "neboť ji sám nemohu nalézt". - "Vzdej to, vzdej to", řekl a prudce se odvrátil, podobně jako lidé, kteří chtějí být se svým smíchem sami.

Prometheus

O Prometheovi vyprávějí se tři pověsti: Podle první byl přikován na Kavkaze, neboť zradil bohy kvůli lidem a bohové pak k němu posílali orly, kteří požírali jeho znovu se obnovující játra.
Podle té druhé se Prometheus tiskl ze strachu před sekajícími zobáky stále hlouběji do skály, dokud s ní nesplynul. Podle té třetí byla jeho zrada zapomenuta, zapomněli bohové, orlové, on sám.
Podle té čtvrté se ten, který se stal zbytečným, unavil. Bohové se unavili, orlové se unavili, rána se unaveně zavřela. Zůstala jen nevysvětlitelná skála. - Pověst chce vysvětlit nevysvětlitelné. A protože se zakládá na pravdě, musí opět ústit do nevysvětlitelného.

přeložila Markéta Benešová

Napsat ohlas

Zpět na hlavní stránku