Kam je možné poslat svá díla.

SoutěžZaměřeníVěkUzávěrka
O Palpyho kšandy parodická fan-fiction próza neomezeno 23.9.2005
Hledáme talentované autory aneb Nepište do šuplíku poezie, próza od 15 let 30.9.2005
O původní divadelní hru divadelní hra neomezeno 30.9.2005
Literární Šumava 2005 poezie, próza od 15 let 30.9.2005
Česká historie historický román od 18 let 30.11.2005
O poklad byzantského kupce detektivka neomezeno 31.1.2006
Náchodská prima sezóna viz web viz web 21.2.2006

O PALPYHO KŠANDY

Uzávěrka: 23.9.2005
Academia Sithia et Res Publica Sithia u vědomí toho, že ne všichni pisatelé fan-fiction na téma Hvězdných válek nadaní dostatečným smyslem pro humor jsou též zdatnými veršotepci, vyhlašuje 1. ročník soutěže „O Palpyho kšandy“.
Věk: neomezen
Podmínky: Soutěže se mohou zúčastnit všechny původní dosud nepublikované a jinde nesoutěžící česky nebo slovensky psané Star Wars fan-fiction povídky. Musí se však jednat o práce, jejichž děj, zápletka nebo pointa si nějakým způsobem dělají legraci z osob, ras, planet, událostí a dalších reálií Georgem Lucasem vymyšleného světa. Nikterak nebráníme tvůrčímu rozletu autorů a nikdo a nic pro nás není tabu. Pisatelé nechť tedy laskavě, méně laskavě nebo i notně kanadsky žertují na jakékoli téma, které má spojitost s onou předalekou galaxií. Je zcela přípustné komické situace docílit i tím, že autor doprostřed libovolného času, místa nebo události Hvězdných válek vrhne jednoho či více jiných notoricky známých hrdinů žánru SFFH (Xenu, Batmana, Predátora, Draculu, kapitána Nema, posádku lodi Voyager...), nebo naopak se škodolibostí sobě vlastní nechá jednu nebo více postav hvězdné ságy potýkat se s nástrahami jakéhokoli historického období kdekoli na planetě Zemi či dokonce s naprosto jí nepochopitelnými zákonitostmi jiného fantasy světa. Hodnoceny budou především originalita, vtipnost a celková úroveň zpracování povídky..
Počet příspěvků od jednoho autora není nijak omezen, ovšem vzhledem k tomu, že pro parodii je typický žánr krátké povídky, rozsah žádného soutěžního příspěvku nesmí překročit 4 klasické wordovské stránky (49 řádků na stránku při velikosti písma 12). Upozorňujeme však autory, že snaha překročit tento limit zasláním několika příspěvků, které budou fakticky na sebe navazující části jednoho celku, bude tvrdě postihována. Každý zaslaný příspěvek musí být naprosto samostatný celek!
Zasláním příspěvku do soutěže autor souhlasí s jeho bezplatným zveřejněním na stránkách http://sith.mysteria.cz a též s případným bezplatným otištěním ve sborníku soutěže. Na stránkách a ve sborníku bude rovněž zveřejněno pořadí všech do soutěže zařazených prací včetně celkového průměru, který každá z nich dosáhla.
Soutěžní příspěvky zásadně přijímáme pouze v elektronické podobě ve formátu *.doc, *.rtf nebo *.pdf jako přílohu k e-mailu zaslaného na adresu Darth.Zira@centrum.cz. Zaslané přílohy by měly být ve vlastním zájmu autorů psané některým ze tří nejběžnějších druhů písma (Arial, Courier, Times New Roman) a pochopitelně virů prosté. Příloha, která nepůjde otevřít nebo bude po otevření kvůli exotickému fontu písma nečitelná, bude bez milosti hozena do koše.
Kdo si u nás bude chtít šplhnout, zašle nám svůj příspěvek i v html - ovšem nikoli v té příšernosti, kterou Wokna automaticky vyrobí z wordovského dokumentu. Kdo hatmatilku neumí a není ani schopen stvořit dokument ve formátu *.txt, kde aspoň příslušnými html příkazy označí počátky a konce eventuální kurzívy, tučného a podtrženého písma, udělá lépe, pošle-li nám příspěvek pouze v normálním textovém formátu, protože jinak si koleduje o mínusové body.
V soutěžních pracích nebudou před rozesláním porotcům nijak opravovány překlepy a gramatické chyby, ovšem ke stavu pravopisu bude při hodnocení také přihlíženo.
Hodnocení soutěžních prací je anonymní, žádáme tudíž všechny soutěžící, aby se přímo na svůj soutěžní příspěvek nepodepisovali! Jméno, pseudonym nebo nick, pod kterým má být práce zveřejněna, nechť uvedou v doprovodném mailu. Tam by také měli připsat eventuální kontakty na sebe a udělají nám radost, pokud přičiní i poznámku na téma, zda mají v plánu se vyhlášení výsledků zúčastnit.
Uzávěrka soutěže je 23. září 2005. Soutěžní příspěvky došlé po tomto termínu budou po dohodě s autorem zařazeny do dalšího ročníku soutěže.
Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s předáním diplomů a dalších cen třem nejlepším proběhne na Koprconu v polovině listopadu 2005.
Autoři povídek, které se umístí na prvních třech místech, obdrží kromě diplomů i drobné věcné dary a autor vítězné povídky k tomu získá též kšandy z šatníku samotného galaktického císaře. Sejde-li s méně, než 6 soutěžních prací, nebo se soutěže zúčastní méně, než 4 autoři, bude věcnými dary včetně uvedených kšand odměněn pouze autor vítězné povídky.
Podrobnější informace jakož i případnou inspiraci lze načerpat na našich výše zmíněných stránkách.

HLEDÁME TALENTOVANÉ AUTORY ANEB NEPIŠTE DO ŠUPLÍKU

Uzávěrka: 30.9.2005
Knihovny v Bohumíně, českém Těšíně, Havířově, Karviné a Orlové spolu s Kulturním a společenským střediskem STŘELNICe Český Těšín a Městským kulturním střediskem Havířov vyhlašují 16. ročník literární soutěže Hledáme talentované autory aneb Nepište do šuplíku.
PODMÍNKY SOUTĚŽE: - zúčastnit se může každý začínající autor ve věku od 15 let, který se literární tvorbou nezabývá profesionálně - rozsah soutěžních příspěvků je v próze 5 - 10 stran, v poezii 5 básní - soutěžní práce musí být původní, dosud nepublikované - práce musí být napsány písmem Times New Roman, velikost 14, řádkování jednoduché - zasílejte formou emailu - při nedodržování podmínek nebudou práce do soutěže zařazeny - rukopisy se nevracejí.
KALENDÁŘ SOUTĚŽE: - vyhlášení soutěže březen 2005 - uzávěrka soutěžních prací 30.9.2005 - slavnostní vyhlášení výsledků 9.12.2005 - práce posoudí PhDr. Martin Pilař, CSc. z katedry českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity VYHODNOCENÍ -oceněny budou tři nejlepší práce - porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit nebo rozdělit - zvláštní cena primátorky města bude udělena nejlepšímu dílu, napsanému k 50. výročí založení Havířova adresy: Jindra Zlámalová. email:zlamalova@knih-havirov.cz informace naleznete na webových stránkách www.mesto-havirov.cz/babskyelan.

O PŮVODNÍ DIVADELNÍ HRU

Uzávěrka: 30.9.2005
Divadlo Vikadlo vypisuje soutěž o původní divadelní hru.
Podmínky: Ve hře budou vystupovat maximálně čtyři herci. Hra ještě nebyla nikde uvedena.
Věk: neomezen
Adresa: Hra může být zaslána na adresu Divadlo Vikadlo, Bořivojova 86, 130 00 Praha 3, písemnou formou nebo na elektronickém nosiči (CD ROM).
Vyhodnocení: Soutěž je dotována částkou 30.000,-Kč. Vikadlo si vyhrazuje právo cenu neudělit. Vybraná hra bude uvedena v Divadle Vikadlo a také divadlem knižně vydána.
e.mail: vikadlo@centrum.cz, info@vikadlo.cz

LITERÁRNÍ ŠUMAVA 2005

Uzávěrka: 30.9.2005
Městská knihovna Klatovy pod záštitou Obce spisovatelů – Střediska západočeských spisovatelů v Plzni, starosty města Klatov, Českého rozhlasu Plzeň a Klatovského deníku, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Západočeské energetiky, a. s. Plzeň vyhlašuje XV. ročník soutěže Literární Šumava.
Věk: nad 15 let
Podmínky: Soutěže se může zúčastnit každý autor starší 15 let, který není profesionálním spisovatelem nebo novinářem. Lze zaslat původní, dosud nepublikované práce z oboru poezie (3 – 5 básní) a prózy (max. 5 stran textu), psané na stroji nebo počítači na formátu A4, ve čtyřech vyhotoveních. Práce lze zaslat rovněž e- mailem ve formátu DOC (MS Word 95, 97, 2000) nebo RTF. (V dokumentu nesmí být vloženy žádné obrázky a musí být použity základní znakové sady.) Příspěvky mohou být na volné téma, hlavní cena bude udělena za příspěvek vztahující se k Šumavě a Pošumaví. Autor uvede jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresu vč. telefonu a e-mailu, školu či povolání.
Adresa: Městská knihovna Klatovy, Balbínova 59, 339 01 Klatovy, e-mail: soutez@knih-kt.cz, www.knih-kt.cz. Práce bude hodnotit odborná porota, a to ve dvou věkových kategoriích: autoři do 25 let a nad 25 let. Porota si vyhrazuje právo případně všechny ceny neudělit. Všichni účastníci budou počátkem prosince pozváni na závěrečný seminář, na kterém budou vyhodnoceny a odměněny nejlepší příspěvky.

ČESKÁ HISTORIE

Uzávěrka: 30.11.2005
Vydavatelství AKCENT, D. Roubíček, vyhlašuje soutěž, které se mohou zúčastnit osoby starší 18ti let. Rukopis knihy v rozsahu min. 200 stran ve wordu A4, vel. písma č.10 v českém jazyce zašle soutěžící na datovém médiu na adresu vydavatelství. Předmětem soutěže je původní text z českých dějin, který má historický podklad ( nesmí se jednat o fikci). První cenou je finanční obnos 10 000 Kč a návrh na uzavření dlouhodobé smlouvy k vydávání knih. Druhá a třetí cena je finanční obnos 5 000 Kč + návrh smlouvy. Ostatní dobré rukopisy budou postupně vydány. Vydavatelství si vyhrazuje právo nevyhodnotit žádný rukopis. Rukopisy označené "Česká historie" zasílejte, prosím, průběžně do 30.11. 2005. Dobré rukopisy mohou být vydány i v průběhu roku 2005. Vyhodnocení proběhne na přelomu roku 2005- 2006. Další info: Knihy, týdeník pro orientaci na knižním trhu, č.6/roč.15 , www.tydenik-knihy.cz, kontaktní e.mail: akcent.tr@volny.cz.
Adresa: Soutěžní příspěvky zasílejte na: Vydavatelství AKCENT, B.Václavka 20/74, Třebíč, 674 01

O POKLAD BYZANTSKÉHO KUPCE

Uzávěrka: 31.1.2006
Nakladatelství MOBA vyhlašuje 3. ročník literární soutěže O POKLAD BYZANTSKÉHO KUPCE pro autory žánru původní česká detektivka Soutěžní podmínky: a) autor do soutěže přihlásí a zašle pouze dosud nikde nepublikovanou, tj. originální práci (s čestným prohlášením) b) rozsah rukopisu cca 200 normostran textu c) rukopis autor odevzdá jak v digitální (WORD, T602), tak 2x v tištěné formě d) součástí rukopisu bude anotace v rozsahu cca 1 strana textu.
Vyhlášení vítězných prací: na MKV Svět knihy Praha 2006 1. cena: věcná cena, tj. Poklad byzantského kupce, a knižní vydání detektivky v roce 2006 2. a 3. cena: knižní vydání detektivky v roce 2007 Soutěžní rukopisy zasílejte na adresu: Nakladatelství MOBA Kotlářská 53, 602 00 Brno e-mail: moba@mobaknihy.cz, www.mobaknihy.cz.

NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA

Uzávěrka: 21.2.2006
Náchodská prima sezóna je nejen soutěž zaměřená na literaturu, ale také na divadlo, jazz, výtvarné umění atd. Dveře jsou otevřené všem středoškolákům, kteří píší svá dílka a chtějí se prostřednictvím školy zúčastnit nejen soutěže, ale i festivalu, který probíhá rok co rok první týden v květnu. Propozice a informace ke stažení na webu: www.primasezona.cz.

Víte o nějaké další soutěži? Sem s ní! (Formulář žere diakritiku, proto pokud můžete, pošlete prosím informace raději e-mailem na adresu promlky@seznam.cz.)


Zpět na hlavní stránku